Meer informatie? Bel ons! 088 - 603 1250

Welkom op onze webshop

Producten zoeken

Update Coronavirus

2020-03-18

Protocol coronavirus

Geachte relatie,

Inmiddels is bij allen bekend dat de overheid drastische maatregelen neemt om te proberen het Coronavirus te verminderen en verdere verspreiding te voorkomen. Ook voor ons als uitvaartkistenfabriek zijn wij ons terdege bewust van al deze ingrijpende maatregelen en willen wij onze dienstverlening aanpassen en u hierbij daarvan inlichten welke gevolgen dat voor u heeft.

 

Afhalen bij fabriek:

-chauffeur wordt verzocht om zich telefonisch te melden,

-chauffeur wordt verzocht om de auto op aangewezen plek te parkeren,

-chauffeur wordt verzocht om gepaste afstand te houden tot onze medewerker(s),

-om fysiek contact te mijden wordt de kist door ons zonder medewerking van de chauffeur in auto geplaatst.

 

Levering op locatie:

-chauffeur neemt een half uur van te voren telefonisch contact met u op,

-bij aankomst verzoeken wij u gepaste afstand te houden,

-bij tekenen van afleverbonnen verzoeken wij u om uw eigen pen te gebruiken en persoonlijk contact met onze chauffeur te vermijden,

-kortom, houd te allen tijde afstand van onze chauffeur en voorkom fysiek contact.

 

Naast deze aanpassingen hebben wij als Uitvaartkistenfabriek al onze medewerkers voorzien van een protocol en informatie betreffende het coronavirus. Wij zijn ons terdege bewust van het feit dat alle regels van de overheid ook voor u erg ingrijpend zijn, maar willen u vragen om begrip voor onze maatregelen te hebben. Van ons wordt verwacht dat wij u kunnen blijven voorzien van onze dienstverlening dus zullen ook wij onze maatregelen moeten nemen om de continuïteit te kunnen waarborgen. Daarom vragen wij uw medewerking.

Als u n.a.v. dit schrijven nog vragen heeft staan wij u graag te woord. U kunt dan een mail sturen naar info@dock1840.nl

Vriendelijke groet,

DOCK1840 B.V.

Update Coronavirus